Terkini

Menu

Faktor Kecerdasan Intelek

Faktor Kecerdasan Intelek

Faktor Kecerdasan Intelek

Para penyelidik dalam bidang perkembangan kanak-kanak sudah lama membincangkan sama ada kepandaian atau kepintaran seseorang kanak-kanak itu berpunca dari baka atau berkaitan dengan pengalaman dan latihan yang diterima oleh mereka itu. Pendapat yang kepandaian adalah berpunca dari baka (Naturist View) adalah lebih popular pada masa dahulu. Baka ialah sesuatu yang diturunkan kepada seseorang itu dari ibu dan bapanya. Dari itu seseorang kanak-kanak yang lembab akalnya dikatakan mendapat ciri -ciri ini daripada salah seorang itu sudah ditentukan dari peringkat janin lagi dan pencapaiannya akan terhad mengikut baka yang diperolehi.

Ujian intelek (IQ Tests) dirangkakan untuk membolehkan seseorang ahli psikologi itu mengukur tahap intelek seseoarang kanak -kanak itu. Ini seolah-olah menjadikan intelek seperti ini mudah diperolehi bagi kanak-kanak. Jika ia didapati tinggi, perasaan ibu bapa itu senang, seolah-olah anak itu akan boleh dibiarkan sendiri untuk belajar tanpa usaha-usaha yang khas. Sebaliknya jika ujian intelek didapati rendah kanak -kanak itu dianggap susah dilatih atau diajar dan difikirkan yang tidak ada apa-apa usaha yang boleh dilakukan untuk mempertinggikan pencapaiannya.

Pendapat yang kepandaian seseorang kanak-kanak itu hanya berpunca daripada baka sahaja telah dinafikan oleh para penyelidik pada masa kini. Banyak kaedah telah dicuba untuk mempertingkat daya kreatif, daya peringatan dan daya penyelesaian masalah. Perkembangan dalam bidang spikologi pendidikan dan spikologi perkembangan telah dapat memberi kita maklumat bahawa kebolehan seseorang itu boleh dipertingkatkan jika pesekitaran yang penuh dengan stimulasi, pengalaman-pengalaman yang positif yang dapat membentuk konsep diri yang baik serta strategi pendidikan dan latihan yang sesuai dapat meningkat pengetahuan dan kebolehan seseorang itu. Rumusan-rumusan penyelidikan baru telah mengubah pemikiran para penyelidik tentang konsep kepandaian seseorang kanak -kanak dari pendapat baka (Naturist View) kepada pendapat di mana kepandaian boleh dipertingkatkan dengan ada pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan yang sesuai.

Seseorang yang menganggap kepandaian itu berpunca dari baka sahaja mungkin akan mudah menerima bahawa seseorang kanak-kanak itu boleh maju didalam usahanya mengikut kemampuan pemikirannya sahaja. Rancangan-rancangan yang diaturkan untuk mempertingkat daya pemikirannya melalui strategi-strategi pembelajaran akan dianggap tidak perlu dan tidak akan membawa kesan-kesan yang ketara. Ini boleh merugikan kanak-kanak. Penyelidikan yang dijalankan dinegara-negara maju seperti di Amerika Syarikat keatas kanak-kanak yang datang dari golongan miskin telah menunjukkan yang prestasi intelek kanak-kanak itu pasti boleh dipertingkatkan jika mereka di dedahkan kepada kaedah-kaedah pembelajaran dan pengalaman-pengalaman yang kaya. Jika kanak-kanak ini terus dibiarkan tanpa diberi latihan -latihan dan pendedahan kepada keadaan yang boleh mencabar pemikirannya sudah tentulah prestasi yang ditunjukannya akan tetap tidak memuaskan. Akibatnya dia akan terus berada di lapisan bawah masyarakatnya dari segi sosio ekonomi. Ekoran dari pendapat Head Start Project , (iaitu suatu projek kanak -kanak yang berusaha untuk memberi rangsangan dari peringkat seawal -awalnya) , menunjukkan bahawa baka bukanlah satu-satunya faktor yang boleh menentukan prestasi intelek seseorang itu kerana yang lebih penting lagi ialah pengalaman-pengalaman , kaedah-kaedah pembelajaran dan galakan yang diterimanya. Ramai para penyelidik menyatakan bahawa peringkat dua hingga tiga tahun adalah kritikal bagi perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak itu. Jika persekitaran atau cara bimbingannya sehingga peringkat umur ini rendah mutunya dari segi stimulasi , perkembangan kognitifnya tidak akan tercapai dengan optimum. Taman Asuhan dan Tadika yang ditubuhkan di merata-rata tempat di dunia dan di dalam negeri ini membayangkan bagaimana pentingnya persekitaran serta didikan untuk membentuk perkembangan intelek seseorang kanak -kanak itu.

Pengalaman dari kanak -kanak cacat yang datang keklinik menunjukkan yang sebahagian besar dari kanak-kanak ini mengalami kekurangan stimulasi (Psycho-social Deprivation). Kanak-kanak yang pekak menunjukkan tahap kefahaman bahasa yang rendah sementara kanak -kanak yang buta kurang menunjukan perasaan atau daya perhubngan dengan orang disekelilingnya. Kanak -kanak yang mengalami kecacatan fizikal seperti palsi -cerebral dan kanak-kanak yang cacat akal juga menunjukkan perkembangan yang lebih rendah dari potensi mereka. apabila rancangan pemulihan diaturkan dan ibu bapa sendiri di ajar dan digalakan untuk menjalankan rancangan pemulihan ini dirumah selalu didapati kanak -kanak cacat ini dapat menunjukkan kebolehan yang lebih tinggi. Mereka berupaya mencapai kemahiran sosial jika ini ditekankan dalam latihan.

Kesimpulannya ialah keupayaan pemikiran seseorang kanak -kanak itu bukan hanya dipengaruhi oleh baka , bahkan yang lebih penting lagi , oleh faktor -faktor seperti kesihatan, tahap pemakanan yang baik , cara gaya keibubapaan yang positif , persekitaran yang kaya dengan stimulasi , kaedah -kaedah pembelajaran yang sesuai , galakan dan minatnya sendiri.

Cara keibubapaan (parenting) yang positif yang boleh meninggikan keyakinan diri adalah sangat penting. Kanak -kanak yang mengalami kerosakan otak, walaupun terhad keupayanya akan boleh dipertingkatkan kebolehannya untuk berdikari dan menyesuaikan diri didalam masyarakatnya jika dia diberi bimbingan yang sesuai. kebolehannya didalam sesuatu aspek adalah penting dikesani sementara kelemahannya perlu diketahui supaya dia boleh diajar cara -cara untuk mengatasi kelemahannya itu.

Dato' Dr. Hamid Arshat
Sumber

Share This:

Post Tags:

PENAFIAN

Segala penulisan dan testimoni berkenaan produk yang dikongsi di laman ini bukan bertujuan untuk mendiagnosis, merawat atau menyembuhkan apa jenis penyakit dan masalah kesihatan. Pembaca yang mengalami masalah kesihatan digalakkan mendapat nasihat dari pakar kesihatan terlebih dahulu


Sebahagian artikel adalah dari sumber luar yang dinyatakan punca sumbernya.

No Comment to " Faktor Kecerdasan Intelek "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM